G. M. M. (Harry) Bartelink, MD. PhD

Affiliations: 
 
Google:
"G.M.M. Bartelink"
Bio:

G.M.M. Bartelink at the Album Academicum of the University of Amsterdam
https://www.historad.com/media/288109/hg_bartelink_bio_en.pdf

Parents

Sign in to add mentor
Klaas Breur grad student 1980 Amsterdam
 (Thesis: " Lymfkliermetastasen van het plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied: de rol van de radiotherapi")