cached image

I. Félix Mirabel

Affiliations: 
CEA - Saclay 
 Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires Province, Argentina 
Website:
http://cms.iafe.uba.ar/mirabel
Google:
"Félix Mirabel"
Bio:

https://www.gf.org/fellows/all-fellows/i-f-mirabel/
http://cms.iafe.uba.ar/mirabel
https://scholar.google.com/citations?user=Rk6_UOUAAAAJ&hl=en
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019BAAA...61....1M/abstract

Cross-listing: Physics Tree

Parents

Sign in to add mentor
Carlos Jaschek grad student 1974 University of La Plata (Physics Tree)
Carlos Manuel Varsavsky grad student 1974 University of La Plata
 (Sobre la expulsion de materia en el nucleo de la galaxia)

Children

Sign in to add trainee
Pierre-Alain Duc grad student 1994 Univ. de Paris VI (Physics Tree)
Sylvain Chaty grad student 1998 Université Paris-Sud 11 (Physics Tree)
Olivier Laurent grad student 1999 Université Paris-Sud 11
Yaël Fuchs grad student 2001 Université Paris-Sud 11 (Physics Tree)
Emeric Le Floc'h grad student 2003 Université Paris-Sud 11
Vassilis Charmandaris post-doc 1996-1997 CEA - Saclay