Chryssa Kouveliotou

Affiliations: 
2014- George Washington University, Washington, DC, United States 
Website:
https://en.wikipedia.org/wiki/Chryssa_Kouveliotou
Google:
"Chryssa Kouveliotou"
Cross-listing: Physics Tree