Parents

Sign in to add mentor
Frederik Kaiser grad student 1863 Leiden
 (Over den invloed der buiging, op de hoogten van hemellichten, met den meridiaan-cirkel bepaald)