Xiamen University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Hua BaiPolymer chemsitry, 2D materials
Yueling Bai Jun Tao (grad student)
Jie Bai Wenjing Hong (grad student)
Jianghuai Cai
Wen-Bin Cai19951997 Zhong-Qun Tian (post-doc)
Xiaoyu Cao
Jun ChenReaction Dynamics20162019 Xin Xu (post-doc)
Yan-Xia ChenSpectro-electrochemistry19951998 Zhong-Qun Tian (grad student)
Aicheng ChenPhysical Chemistry, Environmental Studies, Environmental Sciences Shi-Gang Sun (grad student)
Liqin Chen20092012 Jun Tao (grad student)
Mingguang Chen20102013 Jun Tao (grad student)
Ximin Chi
Liang Cui Chaoyong J. Yang (grad student)
Zhihong Dengorganometallic chemistry
Shunliu Deng
Pavlo O. Dralcomputational chemistry, machine learning
MInghao Ducluster
Sai Duan20042011 Zhong-Qun Tian (grad student)
Fengru Fan Chemistry20082013 Zhong Lin Wang (grad student), Zhong-Qun Tian (grad student)
Jinhao GaoChemical Biology, Nanoscience, Molecular Imaging
Wenjing Hong Thomas Wandlowski (grad student)
Pei-Qiang Huang
Yishun Huang Chaoyong J. Yang (grad student)
Rongbin Huang
Gareth Jenkinsmicrofluidics, lab on chip, nanoscience Chaoyong J. Yang (post-doc)
Yun-Bao Jian
Tao Jiangbiomaterials, analytical chemistry20102015 Vincent P. Conticello (grad student)
Guoliang KeDNA nanotechnology Chaoyong J. Yang (grad student)
Ruihao Li20152022 Wenjing Hong (grad student)
Jing Limolecular electronics, molecular spintronics, and molecular magnets Chemsitry20192021 Wenjing Hong (post-doc)
Lang LiElectrochemistry
Bao Li2009 Jun Tao (grad student)
Jia Li Jun Tao (grad student)
Jian-Feng Li20032010 Zhong-Qun Tian (grad student)
Jiuxing Li Chaoyong J. Yang (grad student)
Wei-Jin LiFunctional Open Framework Films
WanZhen Liang
Zhenyang LinInorganic Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry Jiaxi Lu (grad student)
Menghai Lin
Liu Leo LiuMain Group Chemistry Chemistry Yufen Zhao (grad student)
Jian Liuorganic chemistry, chemical biology
Guokun Liu20082011 Peng Chen (post-doc), Zhong-Qun Tian (grad student)
Dan Liu Chaoyong J. Yang (grad student)
Bing-Wei MaoSTM
Zhong-Yi Mao Haichao Xu (grad student)
luo mingorganometallic chemistry
Hongchen Mu School of Life Sciences2022 Ximin Chi (grad student)
Xiang-Yang Qian Haichao Xu (grad student)
Bin Ren19941998 Zhong-Qun Tian (grad student)
Yanling Song Chaoyong J. Yang (grad student)
Peifeng Su
Shi-Gang Sun
Yuyu Tan Chaoyong J. Yang (post-doc)
Jun Tao
Zhong-Qun Tiansurface-enhanced Raman spectroscopy, spectro-electrochemistry
Jiaping Tong20072012 Jun Tao (grad student)
Chunming Wang Chaoyong J. Yang (grad student)
Shuai WangCatalysis
Guomin Wang20082011 Jun Tao (grad student)
Xinchang Wangsupramolecular chemistry Department of chemistry and chemical engineering20112017 Xiaoyu Cao (grad student)
Cheng Wave Wang Chemistry20122014 Gregory S. Engel (post-doc)
Rongjia Wei Jun Tao (grad student)
Cuichen Wu20072010 Chaoyong J. Yang (grad student)
De-Yin Wu20022002 Zhong-Qun Tian (post-doc), Xin Xu (post-doc)
Wei WuValence Bond Modeling, Quantum Chemistry
Binghui WuChemistry
Haiping Xia
Fan Xu Haichao Xu (grad student)
Ye Yang Chemistry Matthew C. Beard (post-doc)
Fenglei Yang20072012 Jun Tao (grad student)
Saisai Yuanphotocatalysis and molecular electronics20182021 Wenjing Hong (post-doc)
Igor Ying Zhang Xin Xu (grad student)
Qianer Zhang Jiaxi Lu (grad student)
Weiyun Zhang Chaoyong J. Yang (post-doc)
Bo Zhang
Yandong ZhangOrganic Chemistry
Huai-Bo Zhao Haichao Xu (grad student)
Yi Zhao
Yufen Zhao
Nanfeng ZhengChemistry
Zhiyou Zhou Chemistry20132014 Shaowei Chen (post-doc), Shi-Gang Sun (grad student)
Zhuoheng Zhouanalytical chemistry, chromatography, microfluidics Department of Chemistry20112015 Bo Zhang (research assistant)
Yuan Zou Chaoyong J. Yang (grad student)
Shouzhong ZouElectrochemistry, vibration spectroscopy19911994 Zhong-Qun Tian (grad student)