Xiamen University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jie Bai Wenjing Hong (grad student)
Yueling Bai Jun Tao (grad student)
Hua BaiPolymer chemsitry, 2D materials
Jianghuai Cai
Xiaoyu Cao
Liqin Chen20092012 Jun Tao (grad student)
Mingguang Chen20102013 Jun Tao (grad student)
Liang Cui Chaoyong J. Yang (grad student)
Shunliu Deng
MInghao Ducluster
Fengru Fan Chemistry20082011 Zhong Lin Wang (grad student)
Jinhao GaoChemical Biology, Nanoscience, Molecular Imaging
Wenjing Hong Thomas Wandlowski (grad student)
Pei-Qiang Huang
Yishun Huang Chaoyong J. Yang (grad student)
Rongbin Huang
Gareth Jenkinsmicrofluidics, lab on chip, nanoscience Chaoyong J. Yang (post-doc)
Yun-Bao Jian
Tao Jiangbiomaterials, analytical chemistry20102015 Vincent P. Conticello (grad student)
Guoliang KeDNA nanotechnology Chaoyong J. Yang (grad student)
Bao Li2009 Jun Tao (grad student)
Jiuxing Li Chaoyong J. Yang (grad student)
Jia Li Jun Tao (grad student)
Wei-Jin LiFunctional Open Framework Films
WanZhen Liang
Zhenyang LinInorganic Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry Jiaxi Lu (grad student)
Dan Liu Chaoyong J. Yang (grad student)
Jian Liuorganic chemistry, chemical biology
Guokun Liu20082011 Peng Chen (post-doc)
Liu Leo LiuMain Group Chemistry Chemistry Yufen Zhao (grad student)
Zhong-Yi Mao Haichao Xu (grad student)
luo mingorganometallic chemistry
Kaiyuan NiMolecular Imaging, Metal-Organic Frameworks, Cancer Immunotherapy Chemical Biology Jinhao Gao (research assistant)
Xiang-Yang Qian Haichao Xu (grad student)
Yanling Song Chaoyong J. Yang (grad student)
Yuyu Tan Chaoyong J. Yang (post-doc)
Jun Tao
Jiaping Tong20072012 Jun Tao (grad student)
Xinchang Wangsupramolecular chemistry Department of chemistry and chemical engineering20112017 Xiaoyu Cao (grad student)
Cheng Wave Wang Chemistry20122014 Gregory S. Engel (post-doc)
Chunming Wang Chaoyong J. Yang (grad student)
Guomin Wang20082011 Jun Tao (grad student)
Shuai WangCatalysis
Rongjia Wei Jun Tao (grad student)
Cuichen Wu20072010 Chaoyong J. Yang (grad student)
Wei WuValence Bond Modeling, Quantum Chemistry
Binghui WuChemistry
Fan Xu Haichao Xu (grad student)
Fenglei Yang20072012 Jun Tao (grad student)
Weiyun Zhang Chaoyong J. Yang (post-doc)
Bo Zhang
Yandong ZhangOrganic Chemistry
Huai-Bo Zhao Haichao Xu (grad student)
Yufen Zhao
Yi Zhao
Nanfeng ZhengChemistry
Zhiyou Zhou Chemistry20132014 Shaowei Chen (post-doc)
Zhuoheng Zhouanalytical chemistry, chromatography, microfluidics Department of Chemistry20112015 Bo Zhang (research assistant)
Yuan Zou Chaoyong J. Yang (grad student)