Chinese Academic Science

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yuyang He (何雨旸)20142018 Huiming Bao (grad student)
Shuaishuai DingOrganic spintronics20142019 Wenping Hu (grad student)
Hui FangPhysical Chemistry, Spectroscopy20122015 Wei Gan (grad student)
Gao-Lei HouChemical Physics and Spectroscopy Institute of Chemistry20092014 Wei-Jun Zheng (grad student)
Jun Jack HuChemistry
Deping HuNonadiabatic dynamics, Machine learning, OLED20122018 ZhengGang Lan (grad student)
Wenping Hu Institute of Chemistry19961999 Daoben Zhu (grad student)
Deyang Ji Institute of Chemistry20092014 Wenping Hu (grad student)
Nan Jiangphysical chemistry20042010 Hong-Jun Gao (grad student)
Fei Jiaoorganic thermoelectrics, supercapacitors, field-effect transistors Institute of Chemistry20092014 Daoben Zhu (grad student)
Jianguo Liu
Shu-Sen Liu
Peng Sheng Institute of Chemistry20082014 Daoben Zhu (grad student)
Yuanhui Sun Institute of Chemistry20102015 Daoben Zhu (grad student)
Litao SunProtein Institute of biophsics20092011 Rui-ming Xu (grad student)
Handong Sun
Yimeng Sun Institute of Chemistry20062012 Daoben Zhu (grad student)
Zhongming Wei Institute of Chemistry20052010 Daoben Zhu (grad student)
Yongbo Xuenatural products; medicinal chemistry Handong Sun (grad student)
Yaping Zang Institute of Chemistry20112016 Daoben Zhu (grad student)
Zhen Zhang
Mingyue Zhang20192022 Jianguo Liu (grad student)
Fengjiao Zhang Institute of Chemistry20102015 Daoben Zhu (grad student)
Qian Zhang Institute of Chemistry20092014 Daoben Zhu (grad student)
Xianglong Zhao Jong Beom Baek (grad student)
Wei-Jun Zheng
Daoben Zhu