Tsinghua National University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Min-Hui Shi Chemistry1991 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Junmin PanCellular Biology
Shuqing Chen
Zong-Tsi Chen Chemistry1990 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Xing Gaotheoretical chemical physics
Cheng-Yu Yang Chemistry1998 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Bo-Qing XuHeterogeneous Catalysis
Jingkun Xu Gaoquan Shi (grad student)
Lie-Ching Row Chemistry1999 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Yigong Shistructural and molecular mechanisms involved in tumorigenesis
Yu-Chen Chou Chemistry2001 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Xinquan Wang
Tianyi QianECoG, MNS, brain function mapping Shangkai Gao (grad student), Andreas K. Engel (grad student)
Nieng YanGLUT1, MFS transporter, Nav/Cav channels
Jun Li
Yongchun HongCatalysis Bo-Qing Xu (grad student)
Ming-Tian ZhangArtificial Photosynthesis
Jijie Chai Yigong Shi (post-doc)
Chih-Tsong Fong Chemistry2002 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Weiman Xing Jijie Chai (grad student)
Min-Tian Chen Chemistry1985 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Yongna Xing Yigong Shi (post-doc)
Hengyi Zhou
Yuxiang Mo
Tao Xu Thomas Boland (grad student)
Weixia ZhangMaterials Sciences, Microfluidics, Organic Synthesis, Self-assembly, Sensing
Liangti Qu Department of Chemistry20022004 Gaoquan Shi (grad student)
Hua BaiPolymer chemsitry, 2D materials Department of Chemistry20042009 Gaoquan Shi (grad student)
Shiqian Qimembrane trafficking20062011 Yigong Shi (grad student)
Dazhi TanStructural Biology, MD Simulation, X-ray Crystallography, RNA Biology20072009 Junmin Pan (research assistant)
Ping YinRNA and RNA binding proteins20092013 Nieng Yan (post-doc)
Yuanchen Dong
Guanjun Gaohttp://www.cssb.tsinghua.edu.cn/en/core-staff/item/121-2015-10-22-12-55-53
Bai Luan School of Life Sciences20112016 Yigong Shi (grad student)
Chenxing GuoSupramolecular chemistry Chemistry20122015 Mei-Xiang Wang (research assistant)
Le LuChemistry, Organic Chemistry Chemistry2015 Ruimao Hua (grad student)
Lorenzo I. FinciGeneral Biophysics
Yi Xue
Lei Luo Center for Combustion Energy2017 Yu Cheng Liu (grad student)
Yung-Tin Pan
Hang Hubert YinChemical Biology, Drug Discovery
Yuzhe Wen
Yuhang Sun
Jingzan Shi