Nanjing Tech University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Feng Chao Institute of Advanced Synthesis Teck-Peng Loh (grad student)
Wei Huang
Hai Li2D nanomaterials, atomic force microscopy
Zhipeng LiuSolid-state emission, BODIPY, fluorescent sensing and imaging
Wang Cheng Qiangorganic chemistry
Lin-Bing Sun Chemistry20102011 Hong-Cai Zhou (post-doc)
Shigang Wan20152018 Wei Lu (post-doc)
Jianpu Wang2013 Wei Huang (research scientist)
Yuming Wang20132016 Jianpu Wang (grad student)
Yuping Wu Rudolf Holze (grad student)
Weidong Xu20122016 Wei Huang (grad student)