Ocean University of China

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Lingping Hu Xue (Jean) Zhao (grad student)
Chan Lin Shaowei Chen (research assistant)
Tao Xu
Wenfeng Qiu20172020 Xue (Jean) Zhao (grad student)
Yanan Wang20172010 Xue (Jean) Zhao (grad student)
Xin Jin School of Medicine and Pharmacy2016 Guoyun Li (grad student)
Weixia Sun School of Medicine and Pharmacy2016 Guoyun Li (grad student)
Guoyun Li Chemistry20092015 Robert J. Linhardt (grad student), Changhu Xue (grad student)
Qingying Li
Jingfeng Wang Food Science and technology20102013 Xue (Jean) Zhao (grad student)
Chen Wang
Fengjun Guo Food Science and techonology20112014 Xue (Jean) Zhao (grad student)
Chao Li School of Medicine and Pharmacy2017 Guoyun Li (grad student)
Lin Pan School of Medicine and Pharmacy2017 Guoyun Li (grad student)
Jing Hu Food Science and Technology20132016 Xue (Jean) Zhao (grad student)
Qianyun Fu
Song Yuan20092012 Xue (Jean) Zhao (grad student)
Qingfeng Niu
Jieling Xie20142017 Xue (Jean) Zhao (grad student)
Ning Zhang School of Medicine and Pharmacy2017 Guoyun Li (grad student)
Jingwen Liu20142017 Xue (Jean) Zhao (grad student)
Jiaoxia Shi20152018 Xue (Jean) Zhao (grad student)
Guangli Yu
Deling Shi20162019 Xue (Jean) Zhao (grad student)
Junhua Qi20162019 Xue (Jean) Zhao (grad student)
Yongqin ZhangBiochemical Engineering; Biochemical Analysis; Food Chemistry Changhu Xue (grad student)
Changhu XueFishery Food Processing and Storage
Lianli ChiHeparin19992002 Guangli Yu (grad student)
Xue (Jean) Zhaosulfated polysaccharides structure and activity20092014 Changhu Xue (grad student)