melissa farmer

Affiliations: 
 
Google:
"melissa farmer"
Bio:

Làn da mặt vùng da cần được chăm sóc kỹ lưỡng nhất


Một làn da trắng là niềm khao khát của rất nhiều người và vùng da mặt là vùng được các chị em ưu tiên nhất và thường được gọi vui là mặt tiền của mọi người.


Nên lựa chọn mỹ phẩm trắng da mặt như thế nào?


Với sự ưa chuộng và tầm quan trọng của làn da mặt mà trên thị trường hiện tại có sự xuất hiện của rất nhiều dòng mỹ phẩm khác nhau từ bình dân đến cao cấp.


(Show more)

Mean distance: (not calculated yet)
 
BETA: Related publications

Publications

You can help our author matching system! If you notice any publications incorrectly attributed to this author, please sign in and mark matches as correct or incorrect.

See more...