Similar researchers to Wei Zhang: Advanced Search
Name Institution Area Added by Date  
Wei Zhang (Info) CU Boulder organic functional materials and nanocomposites jandh 2015‑07‑15
Xingze He (Info) USC (E-Tree) communications pq 2015‑11‑14
Jinzhuo Wu (Info) West Virginia University (Computer Science Tree) Agricultural Economics, Alternative Energy, Wood Technology Agriculture, Energy pq 2016‑05‑30
Wei Zhang (Info) Michigan State (E-Tree) gbrown 2019‑09‑09
Wei Wang (Info) UNC Chapel Hill david 2016‑01‑13
Jing Zhang (Info) Zhejiang University (Neurotree) lixm 2010‑04‑28
Jie Li (Info) Penn shuyang 2017‑06‑04
Ying Liu (Info) Iowa State DWARMSTRONG 2017‑02‑16
Li Wang (Info) Peking University (Neurotree) krubin 2010‑12‑29
Xin Wang (Info) Indiana University (Physics Tree) david 2015‑12‑18
Yan Wang (Info) Scripps Research Institute kristenw 2016‑07‑14
Jie Chen (Info) Boston University Cancer Research pq 2015‑10‑05
Wei Li (Info) Nankai University alexpangnku@live.cn 2017‑05‑19
chun yang (Info) Harvard Medical School (Neurotree) sleep surajcherian 2009‑05‑12
Jing Hu (Info) Universität Tübingen biophysics, ion channels, mechanotransduction grlewin 2008‑12‑04
Yi Zhang (Info) National Institute of Biological Sciences (Neurotree) Consciousness heculase 2009‑06‑07
Shiyong Huang (Info) Hussman Institute for Autism (Neurotree) Autism, Brain plasticity, Inhibitory circuits syhuang 2009‑08‑03
Yi Chen (Info) UCLA (Neurotree) Drosophila Visual system mpecot 2014‑04‑17
Jun Wang (Info) Texas A&M Health Science Center (Neurotree) Alcohol abuse, NMDA receptor, Basal ganglia, Dopamine zhongning_wh 2005‑10‑25
Yan Li (Info) The Hong Kong Polytechnic University (Neurotree) Rehabilitation of Spinal cord injury Diamond 2010‑07‑14
Jie Li (Info) TSRI pengchen 2016‑06‑19
Xin Li (Info) Carnegie Mellon (Physics Tree) Transport Through Nanoporous Materials, Chiral Surface Chemistry pq 2015‑10‑31
Yi-Hann Chen (Info) UC Berkeley (E-Tree) Mechanical Engineering pq 2016‑03‑23
xu zhang (Info) ION, CAS (Neurotree) sensory system haijiangcai 2006‑11‑30
Jing Wang (Info) Fudan university (Physics Tree) Theoretical condensed matter physics kathyx1 2018‑07‑03
Yan Zhang (Info) Univ. of Medicine & Dentistry of New Jersey (Neurotree) fMRI, EEG/ERP, emotional processing, sensory perception zhangyan8 2008‑12‑30
Yih-Chun Hu (Info) UIUC (E-Tree) Computer Engineering pq 2016‑04‑04
Jing Li (Info) Scripps Res. Institute, GNF Novartis, Calibr Drug Discovery jingli3 2016‑07‑11
Jianfa Shen (Info) Chinese University of Hong Kong (PoliSci Tree) Geography, Urban and Regional Planning, Public Administration pq 2016‑05‑26
Wei Wang (Info) Fudan university (Physics Tree) lovejphuang 2018‑03‑23
Xiao-Bang Yu (Info) Clemson University (E-Tree) Electronics and Electrical Engineering pq 2016‑05‑27
Lei Chen (Info) Shanghai Jiao Tong University (Neurotree) weidong 2012‑03‑20
Jun Li (Info) Tsinghua Univ. yanggang.wang 2018‑01‑28
Xuanhui Xie (Info) Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) (Physics Tree) Materials Science Engineering, Molecular Biology, Alternative Energy pq 2016‑05‑26
Wei Zhang (Info) UCSF (Neurotree) Mechanotransduction, Hearing jiefubiol 2014‑05‑30
Haiyang Chen (Info) Sun Yat-sen University (FlyTree) Aging and stem cell biology akmha20001 2017‑06‑17
Xiao-biao Lin (Info) NCSU (MathTree) Mathematics pq 2016‑03‑12
Xiaoyan Li (Info) UW-Milwaukee tarselli 2015‑09‑06
Hui Li (Info) Northeast Agricultural University, Jilin University, Changchun University of Technology yywfrank 2015‑06‑15
Yan Wang (Info) SUNY Binghamton (Computer Science Tree) Mobile Computing, Pervasive Sensing, Wireless Security, Smart Healthcare boris_wang 2017‑04‑20
Xuejen Liu (Info) (Neurotree) mikesalter 2014‑05‑07
Xin Li (Info) Johns Hopkins School of Medcine (FlyTree) Cancer Epigenomics, Genomics, Evolution lixin4306ren 2017‑06‑07
Yue Wang (Info) Hussman Institute for Autism (Neurotree) yudisoesanto 2015‑10‑08
Li Zhang (Info) Nankai University alexpangnku@live.cn 2017‑05‑19
Lei Wang (Info) Medical College of Georgia (Neurotree) neuroscience, learning, memory, emotion, tbi lw42bos 2014‑08‑22
Yingzhe Shi (Info) UW Madison (MathTree) Mathematics pq 2016‑02‑22
Yen-Chieh Cheng (Info) Rutgers, New Brunswick (MathTree) Statistics pq 2016‑01‑24
Jing Wang (Info) Harvard (Neurotree) yuzhang3 2018‑01‑17
Yuegang Zhou (Info) USC (MathTree) Mathematics, Finance pq 2016‑02‑08
You-lan Zhu (Info) UNC Charlotte (MathTree) Applied Mathematics, Finance, Marketing Business Administration pq 2016‑01‑27
Sign in to add a new person