Wacław
Sierpiński

Uniwersytet Warszawski (MathTree)


Jerzy
Neyman

UC Berkeley (Terrestrial Ecology Tree)


Erich Leo
Lehmann

UC Berkeley (MathTree)


Peter J.
Bickel

UC Berkeley

James B.
Brown

UC Berkeley
(Options)

James BrownX