?


Mats
Almgren

Uppsala


Mario
Betti

Università di Bologna


Giovanni Battista
Bonino

Università di Bologna


Vittorio
Carassiti

Università di Bologna


Vincenzo
Balzani

Università di Bologna

Leif
Hammarstrom

Uppsala
(Options)


Maria
Abrahamsson

Chalmers University of Technology

Ming-Tian
Zhang

Tsinghua University

Stefanie
Tschierlei

Ulm University

Tianfei
Liu

Nankai University

Leif HammarstromX