Harold S.
Johnston

UC Berkeley
Kenneth S.
Pitzer

UC Berkeley


George C.
Pimentel

UC Berkeley
Kit H.
Bowen Jr.

Johns Hopkins


Armin
Schneider

Technische Universität Clausthal


Gerhard
Gattow

Universität Mainz
?


Walter
Hamilton

Brookhaven National Lab


Erwin
Ott

Technische Hochschule Stuttgart


Oskar
Glemser

Universität Göttingen


Bernt
Krebs

University of Munster
Bruce H.
Mahan

UC Berkeley


Harold S.
Johnston

UC Berkeley


Yuan T.
Lee

UC Berkeley


Ralf I.
Kaiser

University of Hawaii

Wei-Jun
Zheng

Chinese Academic Science
(Options)

Gao-Lei
Hou

Xi'an Jiaotong University

Wei-Jun ZhengX