☰
Wilhelm Friedrich
Ostwald

Leipzig University


Walther
Nernst

Universität Berlin


Gilbert N.
Lewis

UC Berkeley


Axel Ragnar
Olson

UC BerkeleyAu-Chin
Tang

Columbia
(Options)

Jiacong
Shen

Jilin University

Jian
Ji

Zhejiang University

Xi
Zhang

Jilin University, China


Yi
Hong

University of Texas at Arlington (BME Tree)

Yuansheng
Jiang

Jilin University

Shuhua
Li

Nanjing University

Chungen
Liu

Nanjing University

Jing
Ma

Nanjing University

Haibo
Ma

Nanjing University (Management Information Systems Tree)

Au-Chin TangX