Phoebus Aaron Theodor
Levene

Rockefeller Institute for Medical Research


Yoshihisa
Inoue

Osaka University

Yu
Liu

Nankai University
(Options)

Ying-Wei
Yang

Jilin University


Kai
Wang

Anyang Institute of Technology

Dai-Xiong
Chen

Jilin University

Hui
Li

Changchun University of Technology

Hang
Zhou

Jilin University

Li-Li
Tan

Northwestern Polytechnical University, Xi'an, China

Rui-Yi
Pan

Jilin University

Yue
Zhou

Jilin University

Qing-Lan
Li

Jilin University

Xi-Long
Qiu

Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

Ting
Zhou

Jilin University

Nan
Song

Jilin University

Jia-Quan
Bai

Inner Mongolia University of Science and Technology

Xi
Li

Jilin University

Xiao-Yu
Jin

Jilin University

Xin
Wang

Jilin University

Ming-Zhe
Lv

Jilin University

Xu-Sheng
Du

Jilin University

Wei
Jiang

South University of Science and Technology of China

Hang
Zhou

Southern University of Science and Technology ( SUSTech) (chemistry tree) (Neurotree)

Chenfeng
Ke

Dartmouth

Yu LiuX