Joseph Leo
Doob

UIUC (MathTree)


John Rankin
Kinney

Michigan State (MathTree)

Rui
Jiang

Tsinghua University (Beijing)
(Options)

Xuebing
Wu

Columbia

Ziheng
Chen

Columbia

Michael Robert
Murphy

Columbia University Medical School (Chemistry Tree)

Rui JiangX