Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Lu ChenArtificial Intelligence Institute for Interdisciplinary Information Sciences Wei Xu (grad student)
Shuyan DongComputer Science
Longzhuang He
Jian-yong Qiu
Wei XuDistributed Systems, Data Science, Fintech