Jinde Liu

Affiliations: 
1948-1956 Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, Shanghai Shi, China 
 1956- UESTC, Chengdu Shi, Sichuan Sheng, China 
 1982-1983 University of California, Berkeley, Berkeley, CA, United States 
Google:
"Jinde Liu"