?
Lotfi A.
Zadeh

UC Berkeley (Neurotree)Juqiang
Liu

UC Irvine
(Options)

Juqiang LiuX