Junqing Guan

Affiliations: 
Nokia Research Center 
Google:
"Junqing Guan"