Jiawei He

Affiliations: 
Peking University, Beijing, Beijing Shi, China 
Area:
Rare earth chemistry, optoelectronics, polymer materials
Google:
"Jiawei He"