Stanislaw
Zaremba

Universite de Paris (MathTree)


Georgy Fedoseevich
Voronoy

St. Petersburg State University (MathTree)


Wacław
Sierpiński

Uniwersytet Warszawski (MathTree)


Jerzy
Neyman

UC Berkeley (Terrestrial Ecology Tree)Yinyu
Ye

Stanford
(Options)

Yinyu YeX