?

Francisco X.
Real

Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM)
(Options)

Teresa
Adell

Universitat de Barcelona

Marta Iglesias
García

Universitat de Barcelona

Nidia de
Souza

Universitat de Barcelona

Miquel Sureda
Gómez

Universitat de Barcelona

José Ignacio
Rojo

Universitat de Barcelona

Eudald
Pascual Carreras

University of Barcelona, Spain (Neurotree)

Francisco RealX