Shinkichi
Hashimoto

Tokyo University


Shiro
Hattori

The University of Tokyo (Japan)


Jiro
Ikegami

Hokkaido University


Toshiro
Tsumagari

Hokkaido University

Yukari
Nagayama

Hokkaido University
(Options)

Yukari NagayamaX