Nikolai Nikolayevich Luzin

Affiliations: 
Lomonosov Moscow State University 
Google:
"Nikolai Luzin"