Jianxiong Ye

Affiliations: 
Fujian Normal University, China 
Area:
Optimal control
Google:
"Jianxiong Ye"