Heinz
Hopf

ETH Zürich


Beno
Eckmann

ETH Zürich (Neurotree)


Peter Jost
Huber

(Neurotree)
Jianqing
Fan

UNC Chapel Hill

Chunming
Zhang

UNC Chapel Hill
(Options)

Chunming ZhangX