Soochow University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Zhihong Hang
Huanyang Chen
Lin Xutransformation optics and matematerials, photonic crystalls
Zhenyu Xu
Steffen Duhm
Zhi-Qiang Zhang School of Physical Science and Technology2018 Hua Jiang (grad student)
Bing-Lan Wu School of Physical Science and Technology2016 Hua Jiang (grad student)
Jiao-Jiao Zhou School of Physical Science and Technology20132019 Hua Jiang (grad student)
Kai-Long Chu School of Physical Science and Technology20142017 Hua Jiang (grad student)
Hua-Rui Wu School of Physical Science and Technology2018 Hua Jiang (grad student)
Rui Chun Xiao School of Physical Science and Technology2018 Hua Jiang (post-doc)
Qiang-Wei Liu School of Physical Science and Technology20142017 Hua Jiang (grad student)
Hua Jiang