Lanzhou University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Mingxin LiuGreen organic catalysis
Zhengmin Liu
Bohua SunMechanics and mechanics-technology19861989 Kaiyuan Ye (grad student)
Biao WangNeutrino, Nucleon decay, Big Bang Cosmology, Dark Matter Modern Physics20072009 Zhengmin Liu (research assistant)
Shao-Wen WeiBlack hole physics
Yu-Jiang WuTheoretic Physics, Scientific Computing
Erqing Xie
Kaiyuan YeMechanics Wei-zang Chien (grad student)
Zhenxing Zhangsemiconductor physics, nanomaterials School of Physical Science and Technology School of Physical Science and Technology20052009 Erqing Xie (grad student), Jinyuan Zhou (collaborator)
Jinyuan Zhou