Lomonosov Moscow State University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Dimitar Tsvetanov Stoyanov Albert Tavkhelidze (grad student)
Stefan Doege (Döge)ultracold neutrons, neutron physics, cryogenics, deuterium, renewable energy, three-phase liquids
Igor Yevgenyevich Tamm1918 Leonid Isaakovich Mandelstam (grad student)
Irina A NyrkovaTheory and Simulations of Polymers1988 Alexei R. Khokhlov (grad student)
Nataliya Polikarpova Physcis Department20042007 Vitaly Borisovich Voloshinov (grad student)
Andrey Fedyanin
Maxim R. ShcherbakovPhysics, Optics, Photonics, Nonlinear Optics Physics20092012 Andrey Fedyanin (grad student)
Sergei KopeikinAstronomy and Astrophysics Physics19831986 Yakov Zeldovich (grad student)
Oleg Doroshenko Physics19881994 Sergei Kopeikin (grad student)
Rem Victorovich Khokhlovnonlinear optics Physics Department Pyotr Krasnushkin (grad student)
Artem RumyantsevPolymer Physics Physics Department20132017 Elena Yu. Kramarenko (grad student)
Vsevolod Vyacheslavovich BalashovTheoretical atomic, nuclear and particle physics Physics Department19551959 Yuri Mikhailovich Shirokov (grad student)
Yuri Mikhailovich Shirokov Physics Department19451950 Dmitri Ivanovich Blokhintsev (grad student)
Igor Vladimirovich Moskalenkoastrophysics, astroparticle physics, gamma-ray astronomy Physics Department19851990 Vsevolod Vyacheslavovich Balashov (grad student)
Farid Khalili Physics Department Vladimir Braginsky (grad student)
Mikhail Gorodetsky Physics Department Vladimir Braginsky (grad student)
Valery Mitrofanov Physics Department Vladimir Braginsky (grad student)
Oleg Rudenko Physics Department Rem Victorovich Khokhlov (grad student)
Vladimir Braginsky Physics Department Rem Victorovich Khokhlov (grad student)
Anatoly Sukhorukov Physics Department Rem Victorovich Khokhlov (grad student)
Igor Erukhimovichpolymer theory Physics Department1979 Ilya M. Lifshitz (grad student)
Pyotr Krasnushkin
Vladimir Dneprovsky Physics Department Vladimir Parygin (grad student)
Alexei R. KhokhlovPolymer Physics
Vladimir Balakshy Physics Department Vladimir Parygin (grad student)
Vladimir Parygin Physics Department Rem Victorovich Khokhlov (grad student)
Vitaly Borisovich VoloshinovAcousto-optics,Opto-ectronics, Optical telecommunication, Laser Technology
Igor PotemkinPolymer Physics Physics Department19941997 Alexei R. Khokhlov (grad student)
Elena Yu. KramarenkoPolymer Physics Physics Department19901993 Alexei R. Khokhlov (grad student)
Alexander N. SemenovPolymer Physics Physics Department1984 Alexei R. Khokhlov (grad student)
Konstantin Zeldovich Physics Department19982001 Alexei R. Khokhlov (grad student)