Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jianwen Dong He-Zhou Wang (grad student)
Wenjie Chen Jianwen Dong (grad student)
Donghui Guo Enge Wang (grad student)
Dingyong Zhong Enge Wang (grad student)
Jie Ren
kai wangultrafast laser, quantum optics, solid state spectroscopy
He-Zhou Wang
Le LuoAMO
Peng Ye Physics20152018 Eduardo Hector Fradkin (post-doc)