Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yongchao Gan19921995 Wenda Shen (grad student)
Jinwu Jiang Physics20082011 Jian-Sheng Wang (post-doc)
Wei Ren
Yabei WuElectronic Structures Physics20122018 Wei Ren (grad student)