Shao Lee
Soo

Princeton
Chang-Lin
Tien

UC Berkeley
Zhuomin
Zhang

Georgia Tech

Yu-Jiun
Shen

University of Florida
(Options)

Yu-Jiun ShenX