Johannes Peter
Müller

Universität Berlin (Neurotree)


Hermann
von Helmholtz

Physikalisch-Technische Reichsanstalt


Hermann
von Helmholtz

Physikalisch-Technische Reichsanstalt


Henry A.
Rowland

Johns Hopkins


Joseph
Sweetman Ames

Johns Hopkins


Hermann
von Helmholtz

Physikalisch-Technische Reichsanstalt


Henry A.
Rowland

Johns Hopkins
Heinrich
Rubens

Universität Berlin


Robert Williams
Wood

Johns Hopkins


A. Hermann
Pfund

Johns Hopkins

Ferdinand G.
Brickwedde

Penn State
(Options)Ernest
Ambler

National Bureau of Standards

Ferdinand BrickweddeX