Henan University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Ling Bai Chun-Peng Song (grad student)
Jianjun JiangSymbiosis, plant epigenetics
Pingli Lu20072013 Hong Ma (post-doc)
Yuchen Miao Chun-Peng Song (grad student)
Chun-Peng Song
Shiyong Sun Xuelu Wang (research scientist)
Xuwu Sun Lixin Zhang (grad student)
Haijiao Wang Xuelu Wang (grad student)
Xiumei Xu Lixin Zhang (grad student)
Dawei Yan
Li YuanCircadian clock
Lixin ZhangPhotosynthesis, Chloroplast
Xiao Zhang State Key Laboratory of Cotton Biology2001 Chun-Peng Song (grad student)
Xuebin Zhang Chang-Jun Liu (grad student)
Xiang Zhao Xiao Zhang (grad student)
Yingfang Zhu