Franz
Brentano

Vienna University (Neurotree)
Carl
Stumpf

Universität Berlin


Benno
Erdmann

Universität Berlin (Neurotree)


Max
Planck

Universität Berlin (Physics Tree)


Walther
Nernst

Universität Berlin (Chemistry Tree)


Carl
Stumpf

Universität Berlin


Wolfgang
Köhler

Dartmouth (Neurotree)


Christian
von Ehrenfels

Prague (Neurotree)


Carl
Stumpf

Universität Berlin


Oswald
Külpe

University of Wurzburg


Friedrich
Schumann

Goethe-Universität Frankfurt


Max
Wertheimer

New School for Social Research (Neurotree)
Benno
Erdmann

Universität Berlin (Neurotree)


Max
Planck

Universität Berlin (Physics Tree)


Walther
Nernst

Universität Berlin (Chemistry Tree)


Carl
Stumpf

Universität Berlin


Wolfgang
Köhler

Dartmouth (Neurotree)
Carl
Stumpf

Universität Berlin


Wolfgang
Köhler

Dartmouth (Neurotree)


Max
Wertheimer

New School for Social Research (Neurotree)
Dorwin
Cartwright

University of Michigan


John W.
Thibaut

UNC Chapel Hill

Caryl E.
Rusbult

VU Amsterdam
(Options)

Caryl RusbultX