Ralph J.
Harker

UW Madison (E-Tree)


Shien-Ming Sam
Wu

University of Michigan (E-Tree)


Jianjun
Shi

University of Michigan (MathTree)


Ran
Jin

Georgia Tech

Hongyue
Sun

Virginia Tech
(Options)

Hongyue SunX