Nankai University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jianping Ao
Gang Bai
Yu Joshua Cao20012007 Gang Bai (grad student)
Jun Chen
Ruyu Chen
Jixin ChenBiological interfaces, nanomaterials Chemistry19992002 Naijia Guan (grad student)
Jinpei Cheng
Jun DengTotal synthesis of natural product
Qianqi FengzhaoChemistry,biology,material
Quan GanPolymer
xiangxiang xiang gaonanomaterial
Xinhua Geng Shaozhen Xiong (grad student)
Zhi-Yuan GuFunctional Materials for Analytical Applications20062011 Xiu-Ping Yan (grad student)
Naijia Guan Chemistry Department of Chemistry19811984 Hexuan Li (grad student), Shouhe Xiang (grad student)
Shutao Guo
Weiwei GuoDNA hydrogel, DNA microgel, DNA stabilized silver nanoclusters, quantum dots, biosensing
Jingjing He20092012 Wei Liu (grad student)
Weiyu He Yun Sun (grad student)
Gang He
Qian Huang Ying Zhao (grad student)
HongXing JinOrganic chemistry
Yu Kang Jian Zhu (grad student)
Chenfeng Keporous material, 3D printing material20042009 Yu Liu (grad student)
Changjian Lisolar cells, thin films, evaporation, a-Si, CuInGaSe compound Electronics Electronics20002002 Shaozhen Xiong (collaborator), Wenyuan Xu (research scientist), Zhonglin Sun (research scientist)
Zhiguo Li20102013 Wei Liu (grad student)
Wei LiHybrid organic-inorganic perovskites, metal-organic frameworks
Wei Li Materials Science20092014 Anthony Cheetham (post-doc)
Hexuan Li
Wei Li Yun Sun (grad student)
Tianfei Liuphysical organic chemistry, organometallic chemistry, reaction mechanism
Wei Liusolar energy material and solar cells,crystal growth,Materials Science,Semiconductor20022007 Yun Sun (grad student), Jianguo Tian (grad student)
Yiming Liu
Yiming Liu20072012 Yun Sun (grad student)
Fangfang Liu Yun Sun (grad student)
Yuxiu Liu
Wei Liu
Yu LiuOrganic Supramolecular Chemistry
Zhaoyong Lu
Qiongqiong Lubatteries supercapacitor20142017 Jun Chen (grad student)
Yaohua Mai Ying Zhao (grad student)
xiaoming miaohydrogel self-assemble
Jian Ni Ying Zhao (grad student)
Jinbo Panglarge area graphene synthesis, chemical vapor deposition, field effect transistor device, Key Laboratory of Optoelectronics Laboratory of Film Devices and Technology20172011 Yun Sun (grad student), Wei Liu (collaborator), Chao Zhang (collaborator)
Zaixiang Qiao Yun Sun (grad student)
Bo Su
Zhonglin Sun
Zhongming Sun
Yun Sunthin films, solar cells, vacuum techniques, Electronics Electronics20001999 Changjian Li (research assistant), Shaozhen Xiong (collaborator), Xinhua Geng (research scientist)
Pingchuan Sun
Jianguo Tianphotonics,
Shuo Wang Ying Zhao (grad student)
He Wang Yun Sun (grad student)
Huaimin Wang Zhimou Yang (grad student)
Peng WuNanomaterials-based biosensors20082011 Xiu-Ping Yan (grad student)
Shouhe Xiang
Shaozhen XiongSolar cells, thin films, vacuum deposition, a-Si
Wenyuan Xu
Chuanming Xu Yun Sun (grad student)
Weimin Xuanchemical biology
Xiu-Ping YanTrace Metal Speciation, Advanced Materials for Analytical Applications
zhenhua yangFlexible electronics Jian Zhu (grad student)
Ying-Wei YangOrganic Chemistry, Supramolecular Chemistry, Materials Chemistry20002005 Yu Liu (grad student)
Xiaodan Zhang Xinhua Geng (grad student)
Chao Zhang
Ming-Tian ZhangArtificial Photosynthesis Chemistry Chemistry20132008 Jinpei Cheng (grad student), Xiaoqing Zhu (grad student)
Chao ZhangCuZnSnS solar cells, thin films, electrochemistry deposition, vacuum techniques
Rongchun Zhangpolymer physics, solid-state NMR College of Chemistry Pingchuan Sun (grad student)
Huiqi Zhang Ulrich Sigmar Schubert (post-doc)
Li Zhang20032008 Yun Sun (grad student)
Yaran Zhaoelectrochemistry, surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), electrocatalysis college of chemistry Jun Chen (grad student)
Ying Zhao19921995 Shaozhen Xiong (grad student), Xinhua Geng (grad student)
Sanchuan Zhao school of materials science and engineering Jian Zhu (grad student)
Xiaoqing Zhu
Jian Zhunanomaterials, nanocomposites, nanoelectronics