Nanyang Technological University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Zhenhua Li
Ying Zhang
Weijia Zhou
Xiuwan Li
Yanling Hu
Rajagopalan Ranjusha
Yao Wang MSE20152017 Hua Zhang (grad student)
Kai Zhou
Teng Liu
Yuanyuan Tian MSE20162017 Hua Zhang (grad student)
Bingqing Wang
Chunhong Chen
Jingtao Huang MSE20162020 Hua Zhang (grad student)
Dianyi Hu MSE20172018 Hua Zhang (grad student)
Zhaoning Hu MSE20172020 Hua Zhang (grad student)
Yiyao Ge MSE20172020 Hua Zhang (post-doc)
Ye Chen MSE20152019 Hua Zhang (grad student)
Qinglang Ma MSE20132018 Hua Zhang (grad student)
Xiao Zhang MSE20132017 Hua Zhang (grad student)
Jiawei Liu MSE2017 Hua Zhang (grad student)
Hengchang Bi
Apoorva Chaturvedi MSE20172020 Hua Zhang (post-doc)
Junze Chen MSE20132018 Hua Zhang (grad student)
Bo Chen2D Materials; Transition Metal Dichalcogenides; Aberration Corrected TEM/STEM; Electrocatalysts; Water Remediation20122017 Hua Zhang (grad student)
Hongyu Chenorganometallics, inorganic
Hongfei Cheng MSE20162020 Hua Zhang (grad student)
Xiaoya Cui2016 Hua Zhang (grad student)
Indubhusan Debsynthetic organic chemistry20112013 Naohiko YOSHIKAI (post-doc), Naohiko YOSHIKAI (post-doc)
Tushar Debnath20162018 Zhi-Heng Loh (post-doc)
Nguyen Do Bao DoanOrganic Chemistry
Shuo Dong2016 Zhi-Heng Loh (grad student)
YAN DUANWater electrocatalysis
Fei Duan
Jingjie GeNanoscience2018 Hua Zhang (post-doc)
Hirao Hajimeapplication of computational chemistry techniques to a variety of molecular systems such as metalloenzymes, biomimetic transition-metal catalysts, drug targets, and nanomaterials.
Qiyuan HeMaterials Science, Nanoelectronics, Semiconductor interface
Yanchao He MSE20182019 Hua Zhang (grad student)
Bo Hu Chemical and Biomolecular Engineering20162020 Tianbiao Leo Liu (grad student)
Xiao Huang
Azhar Iqbal20162017 Zhi-Heng Loh (post-doc)
Hui Jiang MSE20162017 Hua Zhang (post-doc)
H. Enis. Karahan Chemical and Biomedical Engineering20172019 Tae-Hyun Bae (post-doc)
Zhuangchai LaiTransition metal dichalcogenides, 2D nanomaterials School of Materials Science and Engineering MSE20142019 Hua Zhang (grad student), Hua Zhang (grad student)
Hortense Le Ferrandcomposites
Kian Keat LeeNanomaterials
Jaewoo Lee Chemical Engineering20162020 Tae-Hyun Bae (post-doc)
Dai Lei2D nanomaterials, Material chemistry,Electrochemistry
Pak-Hing LEUNGStereochemitry of Organometallic and Phosporus Compounds
Liuxiao LiCOFs MSE2018 Hua Zhang (grad student)
Tianhu Li
Taweetham LimpanuparbTheoretical/Physical Chemistry, Computational/Multidisciplinary Science, Science Education/Communication
Xing Yi Ling
Si-Yang Liu
Zhengdong Liu
Ye Liu MSE20152018 Hua Zhang (grad student)
Dong Liunanomaterials, photocatalysis School of Chemical and Biomedical Engineering2018 Bin Liu (post-doc)
Zhengqing Liu
Bin Liu
Teck-Peng LohOrganic synthesis
Zhi-Heng Loh
Chongbo Ma
Kalyan Pasunooti Jun O. Liu (post-doc)
Kalyan Kumar PAsunootiMedicinal Chemistry and Drug Discovery
Saren QiMembrane fabrication
Faisal Saleem  MSE2016 Hua Zhang (post-doc)
Celestine Seow
Qianhong SheMembrane Science and Technology
Zhenyu Shi MSE2018 Hua Zhang (grad student)
Melinda Sindoro  MSE20162017 Hua Zhang (post-doc)
Haibin SuPhysical Chemistry, Biology
Thu Ha Tran MSE2016 Hua Zhang (grad student)
Adriana Huerta Viga20172018 Howe-Siang Tan (post-doc)
Jie Wang MSE20152020 Hua Zhang (grad student)
Qilun WangElectrochemistry
BaoYu XiaElectrocatalysts, Environment&Energy
Bengang XingFluoresence Imaging, nanomedicine, nanotheranostics
Huan XU MSE20142016 Hua Zhang (post-doc)
Jian YangMedicinal Chemistry and Structural Biochemistry MSE20122017 Hua Zhang (grad student)
Naohiko YOSHIKAI Eiichi Nakamura (grad student)
Hong Yu
Qinbai Yun MSE2016 Hua Zhang (grad student)
Ping Zhangfield programmable gate arrays, communication techniques, sensors Electronic engineering20022003 I-Ming Chen (post-doc)
Jun Feng ZhaoOrganic Chemistry and Chemical Biology Division of chemistry and biological chemistry20062010 Teck-Peng Loh (grad student)
Guofu Zhong
Ming Zhou School of Materials Science and Engineering2017 Hua Zhang (post-doc)
Jiang Zhou