Parents

Sign in to add mentor
John Ambrose Fleming research assistant 1916-1917 UCL
Joseph John Thomson research assistant 1917-1919 Cambridge
Willem Henri Julius grad student 1920 Utrecht (Meteorology Tree)
 (De invloed van een geioniseerd gas op het voortschrijden van electromagnetische golven en toepassingen daarvan op het gebied der draadlooze telegraphie en bij metingen van glimlichtontladingen)
Hendrik Antoon Lorentz post-doc 1919-1922 Teylers Institute in Haarlem
BETA: Related publications

Publications

You can help our author matching system! If you notice any publications incorrectly attributed to this author, please sign in and mark matches as correct or incorrect.

See more...