Parents

Sign in to add mentor
Piet J. A. Calon grad student 1972 Radboud University Nijmegen (Neurotree)
 (Leer- en gedragsmoeilijkheden tussen zes en twaalf jaar: een onderzoek ten behoeve van onderwijs, kinderbescherming en ambulante geestelijke gezondheidszorg)

Children

Sign in to add trainee
Bert Aldenkamp grad student 1984 Amsterdam (Neurotree)
BETA: Related publications

Publications

You can help our author matching system! If you notice any publications incorrectly attributed to this author, please sign in and mark matches as correct or incorrect.

See more...