Harry Hazelton
Knight

Cornell (Entomology Tree)


George O.
Hendrickson

Iowa State (Entomology Tree)


Thomas G.
Scott

Iowa StateNova Jacob
Silvy

SIU Carbondale
(Options)

Thomas Wayne
Schwertner

Tarleton State University

Kaileigh
Smith

Tarleton State University

Nova SilvyX