Beijing Normal University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Rong Yan Chen
Lin He
Haiwen Liu
Xiaohui LiuHigh energy theory
Yi Sun Department of Physics2011 Lin He (grad student)