Tongji University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jin Lei Nuclear Reaction
Di HuangNonlinear Optics
Wei LuoMater. Sci.
Jiebin Peng20152017 Jian-Sheng Wang (grad student)
Ping WeiFluid and Plasma Physics