John J.
Hopfield

Princeton
Leon Michael
Balents

UC Santa Barbara

Gang
Chen

University of Hong Kong
(Options)

Yaodong
Li

UC Santa Barbara

Zhihuan
Dong

Fudan Univ

Zhiyu
Dong

Fudan Univ

Fei-Ye
Li

Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing

Yibin
Yang

Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing

Xu-Ping
Yao

Fudan Univ

Yonghao
Gao

Fudan Univ

Jianqiao
Liu

peking university

Rui
Luo

University of Hong Kong

Changle
Liu

Fudan Univ

Xiao-Tian
Zhang

The University of Hong Kong

Chao-kai
Li

University of Hong Kong

Chunjiong
Huang

University of Hong Kong

Gang ChenX