Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Hua ChenStrongly correlated material, Topological states International Center for Quantum Materials20142016 Xincheng Xie (post-doc)
Rong Yan Chen International Center for Quantum Materials20142016 Nan-Lin Wang (post-doc)
Yuandong Dai
Subo DongAstronomy
Shengwang DuAtomic Physics, Optics Physics, Quantum Optics, Nonlinear Optics, Optical Microscopy, Bioimaing Physics19961999 Yuandong Dai (grad student)
Chen FangCondensed Matter Physics
Sunqi Feng
Suiyan Fu
Yong GaoPhysics, Astrophysics School of Physics20182023 Lijing Shao (grad student)
Wei Guo
Wei Han
Ning Hu
Wei HUANGPhysical Chemistry, organic electronics19861991 Youqi TANG (grad student)
Shuang JiaCondensed Matter Physics
Ying Jiang Enge Wang (grad student)
Hua Jiang International Center for Quantum Materials20102012 Qian Niu (post-doc)
Kejia Lee
Yuhang Liquantum transport; spintronics; magnetism; topological superconductors International Center for Quantum Materials20132018 Xincheng Xie (grad student)
Jinxing Lispace physics, radiation belt physics, geophysics School of Earth and Space Sciences School of Earth and Space Sciences20092015 Zuyin Pu (grad student), Suiyan Fu (grad student)
Tsung-han Lin
Xi LinCondensed Matter Physics
Wenjian Liu
Lei Liu Enge Wang (grad student)
Zhirong Liu Physical Chemistry Hue Sun Chan (post-doc)
Lianshou Liu Physics Department19641968 Ning Hu (grad student)
Shang LiuCondensed matter theory
Kaihui Liu
Haiwen Liu ICQM20122014 Xincheng Xie (post-doc)
Xiong-Jun Liu
Jing Lu Department of Physics19921997 Li-yuan Zhang (grad student)
Wei Lu Physics20162018 Dong Sun (post-doc)
Qiang Luo Department of Physics19851988 Li-yuan Zhang (grad student)
Jie Meng
Zuyin Pu
Dingyu ShaoHigh energy theory
Enzheng Shicarbon nanotube, halide perovskite
Zhiwen ShiCondensed matter physics, nano-optics, graphene, plasmonics Enge Wang (grad student)
Junren Shi
Ryuichi Shindou
Qing-feng Sun Department of Physics19952000 Tsung-han Lin (grad student)
He Sun
Yi Sun International Center for Quantum Materials20112013 Jian Wang (post-doc)
Jin-Hua Sun School of Physics20082013 Wei Guo (grad student)
Dong Sun
Chao TangSystems Biology
Jian Wang
Qinsheng Wang Physics20112016 Dong Sun (grad student)
Qing-Yan Wang International Center for Quantum Materials20142016 Jian Wang (post-doc)
Nan-Lin Wang
Enge Wang Department of Physics19871990 Li-yuan Zhang (grad student)
Huai-Yu Wang Department of Physics19871990 Li-yuan Zhang (grad student)
Jian Wei
Hangsheng Wu J.S. (竹溪) Wang (王) (grad student)
Peng Xi
Ying Xing International Center for Quantum Materials20112016 Jian Wang (grad student)
Jiangwei XuAstrophysics
Xusan YangThree photon microscopy, Adaptive optics, Super resolution microscopy, Ultrafast laser Biomedical Engineering20112017 Peng Xi (grad student)
Zhi-Cheng YangCondensed Matter Physics, Quantum Computing Physics Physics20122013 Xincheng Xie (research assistant), Qing-feng Sun (research assistant)
Jiangming YaoNuclear Physics20042009 Jie Meng (grad student)
Garvin YimNeutron stars, gravitational waves20222024 Lijing Shao (post-doc)
Min (敏) Yu
Xue-Jia YuStatistical Physics, Quantum phase transition, Condensed Matter theory Physics20182023 Limei Xu (grad student)
Dapeng Yu
Min (敏) Yu (于) T.S. (宗燧) Chang (张) (grad student)
Xiao YuanQuantum computing
Xiaowei ZhangCondensed Matter Physics
Xuezhen ZhangSeismology
Long ZhangCondensed matter physics School of Physics20152017 Fa Wang (post-doc)
Li-yuan Zhang
Hongzhou ZhangHelium ion microscopy and nano fabrication School of Physics School of Physics19961999 Sunqi Feng (grad student), Dapeng Yu (grad student)
Xibo ZhangAMO
Xiao-Tian Zhangcondensed matter physics International Center for Quantum Materials, Peking University20132019 Ryuichi Shindou (grad student)
Yi Frank Zhang
Hejun ZhuGeophysics, Geology20052008 Xiaofei Chen (grad student)
Dizhao Zhu
Huai-Bin Zhuang