Tsinghua National University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Hua BaiPolymer chemsitry, 2D materials Department of Chemistry20042009 Gaoquan Shi (grad student)
Jijie Chai Yigong Shi (post-doc)
Yuanchen Dong
Guanjun Gaohttp://www.cssb.tsinghua.edu.cn/en/core-staff/item/121-2015-10-22-12-55-53
Xing Gaotheoretical chemical physics
Chenxing GuoSupramolecular chemistry Chemistry20122015 Mei-Xiang Wang (research assistant)
Yongchun HongCatalysis Bo-Qing Xu (grad student)
Jun Li
Bai Luan School of Life Sciences20112016 Yigong Shi (grad student)
Yuxiang Mo
Junmin PanCellular Biology
Shiqian Qimembrane trafficking20062011 Yigong Shi (grad student)
Tianyi QianECoG, MNS, brain function mapping Shangkai Gao (grad student), Andreas K. Engel (grad student)
Liangti Qu Department of Chemistry20022004 Gaoquan Shi (grad student)
Yigong Shistructural and molecular mechanisms involved in tumorigenesis
Xinquan Wang
Weiman Xing Jijie Chai (grad student)
Yongna Xing Yigong Shi (post-doc)
Bo-Qing XuHeterogeneous Catalysis
Jingkun Xu Gaoquan Shi (grad student)
Tao Xu Thomas Boland (grad student)
Yi Xue
Nieng YanGLUT1, MFS transporter, Nav/Cav channels
Hang Hubert YinChemical Biology, Drug Discovery
Ming-Tian ZhangArtificial Photosynthesis
Weixia ZhangMaterials Sciences, Microfluidics, Organic Synthesis, Self-assembly, Sensing