Tsinghua National University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Hua BaiPolymer chemsitry, 2D materials Department of Chemistry20042009 Gaoquan Shi (grad student)
Jijie Chai Yigong Shi (post-doc)
Zong-Tsi Chen Chemistry1990 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Min-Tian Chen Chemistry1985 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Shuqing Chen
Yu-Chen Chou Chemistry2001 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Yuanchen Dong
Lorenzo I. FinciGeneral Biophysics
Chih-Tsong Fong Chemistry2002 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Guanjun Gaohttp://www.cssb.tsinghua.edu.cn/en/core-staff/item/121-2015-10-22-12-55-53
Xing Gaotheoretical chemical physics
Haipeng Gong
Chenxing GuoSupramolecular chemistry Chemistry20122015 Mei-Xiang Wang (research assistant)
Yongchun HongCatalysis Bo-Qing Xu (grad student)
Jun Li
Jin-Shun Linpharmaceutical chemistry, organic chemistry
Dongsheng LiuBiochemistry
Le LuChemistry, Organic Chemistry Chemistry2015 Ruimao Hua (grad student)
Bai Luan School of Life Sciences20112016 Yigong Shi (grad student)
Lei Luo Center for Combustion Energy2017 Yu Cheng Liu (grad student)
Yuxiang Mo
Junmin PanCellular Biology
Yung-Tin Pan
Shiqian Qimembrane trafficking20062011 Yigong Shi (grad student)
Tianyi QianECoG, MNS, brain function mapping Shangkai Gao (grad student), Andreas K. Engel (grad student)
Liangti Qu Department of Chemistry20022004 Gaoquan Shi (grad student)
Lie-Ching Row Chemistry1999 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Jingzan Shi
Min-Hui Shi Chemistry1991 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Yigong Shistructural and molecular mechanisms involved in tumorigenesis
Xiao-Jun Su CBMS, Chemistry Department20132015 Ming-Tian Zhang (grad student)
Yuhang Sun
Dazhi TanStructural Biology, MD Simulation, X-ray Crystallography, RNA Biology20072009 Junmin Pan (research assistant)
Yan (Eric) WangComputational Materials Science, Batteries, Energy storage
Xinquan Wang
Yuzhe Wen
Jiawei Wu Yigong Shi (grad student)
Hai XiaoComputational Chemistry
Weiman Xing Jijie Chai (grad student)
Yongna Xing Yigong Shi (post-doc)
Qihua Xiongoptical spectroscopy, nanomaterials, nanophotonics, laser cooling of solids
Huaping Xu Chemistry20012006 Xi Zhang (grad student)
Bo-Qing XuHeterogeneous Catalysis
Jingkun Xu Gaoquan Shi (grad student)
Tao Xu Thomas Boland (grad student)
Yi Xue
Nieng YanGLUT1, MFS transporter, Nav/Cav channels
Cheng-Yu Yang Chemistry1998 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Jun YangUrban Ecology
Ping YinRNA and RNA binding proteins20092013 Nieng Yan (post-doc)
Hang Hubert YinChemical Biology, Drug Discovery
Jiaheng Yubio-machine interfaces
Ming-Tian ZhangArtificial Photosynthesis
Weixia ZhangMaterials Sciences, Microfluidics, Organic Synthesis, Self-assembly, Sensing
Hengyi Zhou