Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jianwen Dong He-Zhou Wang (grad student)
Wenjie Chen Jianwen Dong (grad student)
Donghui Guo Enge Wang (grad student)
Dingyong Zhong Enge Wang (grad student)
Peng Ye Physics20152018 Eduardo Hector Fradkin (post-doc)
Jie Ren
He-Zhou Wang
Le LuoAMO
kai wangultrafast laser, quantum optics, solid state spectroscopy